ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty
Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno a příjmení

Funkce

Aprobace

Vyučuje

Třídnictví

e-mail

Mgr. Jaroslav Strnad

ředitel

Čj - D

Čj, Aj, Inf

-

j.strnad@tiscali.cz

Mgr. Tomáš Šindler

zástupce ředitele

Př - Tv

Př, Tv

-

tom.sindler@centrum.cz

Mgr. Jana Smažilová

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

5. třída

smazilova.j@seznam.cz

Mgr. Lenka Pechová

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

3. třída

lenkapechova70@seznam.cz

Mgr. Petra Tatíčková

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

1. třída

ptatickova@seznam.cz

Mgr. Dana Trčková

-uč. 1. stupeňuč. 1.stupeň4. třídadana.trckova@seznam.cz

Mgr. Petra Blažková

-státní zkouška Nj, AjNj - Aj-blapodoli@seznam.cz

Mgr. Zlatuše Tomková

-

Čj - Vv

Čj, Vv

7. třída

zsbobrova.tomkova@seznam.cz

Mgr. Iva Roháčková

-

M - Ch

M, Ch, F

-

iva.rohackova@centrum.cz

Mgr. Pavel Němec

výchovný poradce

Frj - Ov

Ov, Z, Tv, 

-

paul.all@email.cz

Mgr. Zdeňka Strnadová

metodička prevence

Čj - D

Čj, D

6. třída

strnadova.z@seznam.cz

Mgr. Jolana Tulisová

koordinátorka EVVO

Př - Ch - Aj

Př, Aj

8.třída 

JolanaTulisova@seznam.cz

Mgr. Eva Červinková

koordinátorka ICT

M - F

M, F, Inf

9. třída

cervinkovae@seznam.cz

Mgr. Marta Klimešová

-

M - Zt

Pč 

-

-

Mgr. Ivona Čermáková

-speciální pedagogikauč. 1. stupeň2. třídai.vona@centrum.cz

Mgr. Sára Pártlová Nováková

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

-

novakovasaara@seznam.cz

Mgr. Lucie Podařilová

asistentka pedagoga

Čj, pedagogika

-

-

-

Mgr. Zdeněk Novotný Bričkovský

-

FAMU

Hv

-

Brickovsky@seznam.cz

Hana Hájková

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

-

-

-

-

Simona Prokopová

vedoucí vychovatelka ŠD

-

-

-

sisi.22@centrum.cz

Ema Oravcová, Radka Dočekalová

asistentky pedagoga----

Provozní zaměstnanci

Ing. Marie Křížkováekonomka a účetníMiroslav FialaškolníkMarie BlahováuklízečkaAlena MrázkováuklízečkaDana TrnkováuklízečkaHana HavránkováuklízečkaJaroslava Hlavatávedoucí ŠJMarta BurianovákuchařkaIva MusilovákuchařkaIrena Liškovákuchařka