ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty
Zaměstnanci

Pedagogičtí zaměstnanci

Jméno a příjmení

Funkce

Aprobace

Vyučuje

Třídnictví

e-mail

Mgr. Jaroslav Strnad

ředitel

Čj - D

Čj, Aj, Inf

-

j.strnad@tiscali.cz

Mgr. Tomáš Šindler

zástupce ředitele

Př - Tv

Př, Tv

-

tom.sindler@centrum.cz

Mgr. Jana Smažilová

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

3. třída

smazilova.j@seznam.cz

Mgr. Lenka Pechová

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

1. třída

lenkapechova70@seznam.cz

Mgr. Petra Tatíčková

-

uč. 1. stupeň

uč. 1. stupeň

4. třída

ptatickova@seznam.cz

Mgr. Dana Trčková

-uč. 1. stupeňuč. 1.stupeň2. třídadana.trckova@seznam.cz

Bc. Petra Blažková

-státní zkouška Nj, AjNj - Aj-blapodoli@seznam.cz

Mgr. Zlatuše Tomková

-

Čj - Vv

Čj, Vv

5. třída

zsbobrova.tomkova@seznam.cz

Mgr. Iva Roháčková

-

M - Ch

M, Ch, F

8. třída

iva.rohackova@centrum.cz

Mgr. Pavel Němec

výchovný poradce

Frj - Ov

Ov, Z, Tv, 

-

paul.all@email.cz

Mgr. Zdeňka Strnadová

metodička prevence

Čj - D

Čj, D, Hv

9. třída

strnadova.z@seznam.cz

Mgr. Jolana Tulisová

koordinátorka EVVO

Př - Ch - Aj

Př, Aj

6.třída 

JolanaTulisova@seznam.cz

Mgr. Eva Červinková

koordinátorka ICT

M - F

M, F, Inf

7. třída

cervinkovae@seznam.cz

Mgr. Marta Klimešová

-

M - Zt

Pč 

-

-

-

-----

-

-

-

-

-

-

Ivana Řezníčková

vychovatelka ŠD

-

-

-

-

P. Vít Fatěna

katecheta

-

-

-

-

Hana Hájková

asistentka pedagoga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-----

Provozní zaměstnanci

Ing. Marie Křížkováekonomka a účetní
Miroslav Fialaškolník
Marie Blahováuklízečka
Alena Mrázkováuklízečka
Dana Trnkováuklízečka
Hana Havránkováuklízečka
Jaroslava Hlavatávedoucí ŠJ
Marta Burianovákuchařka
Iva Musilovákuchařka